Offside

Offside är inte som alla andra tidskrifter, webbtidningar eller sportsidor. Ambitionen har aldrig varit att analysera extremt detaljerade taktiska förhållanden i en enskild match eller att försöka vara först med att rapportera om en stor övergång i den inhemska ligan, Allsvenskan. Offside har istället försökt sätta saker i sitt sammanhang, i sin samhällskontext. Ambitionen har varit att lyfta fotbollen från just fotbollen och fylla en annan funktion än vad klassisk sportjournalistisk vanligtvis gör. Detta är ett magasin som drar bredare penseldrag med en kritisk och reflekterande ambition i sin journalistiska gärning.

Det finns mängder av exempel på hur Offside länge varit något annat än ett vanligt sportmagasin. Offside släppte till exempel 2011 ett reportage om Anton Hysén som kom ut som homosexuell, vilket banade väg för andra fotbollsspelare att öppna upp sig om sin sexuella läggning. Det fick stort massmedialt genomslag och det ledde bland annat till en dokumentär producerad av SVT. Ett fotbollsmagasin som tar grepp på frågor om sexuell läggning i fotboll tillhör ovanligheterna och att just Offside blev magasinet som fick det på sitt bord visar vilken funktion sportmagasinet kan fylla i fotbollsjournalistikens värld.

Nya uttrycksformer för sportmagasinet Offside

Magasinet har utvecklats i sin ambition och de producerar inte längre bara text, utan också en podcast. Podcasten är bland de absolut största och mest välkända, med ett stort antal lyssnare. Även podcasten genomsyras av den analytiska ambitionen och viljan att sätta saker i en större kontext. Den svenska fotbollspodcastvärlden präglas av hård konkurrens och ett ständigt växande intresse. I denna våg har ändå Offside lyckats bibehålla sin trovärdighet och sitt intresse kring magasinets produktioner. Detta trots den utmaning som föreligger i att utöka sin produktion från enbart magasin till andra berättandeformer, så som en podcast.

Betydelsen av olika typer av journalistik inom fotbollen

I en tid av sensationella rubriksättningar, kortfattade och förenklade verklighetsbeskrivningar och allt tydligare konfliktlinjer inom fotbollen kan ett fotbollsmagasin som Offside stå för något annat. Djupgående reportage om människorna inom och bakom fotbollen. Det är en lång intervju med Caroline Seger under Dam-VM. Det är en granskning av IFK Göteborg efter Mats Grens avsked eller en genomgång av Neymars varumärkesbyggnad i en föränderlig fotboll med löneinflation och sponsorer som pumpar in pengar i sportens värld som aldrig förr. Fotbollsmagasinet tar sig tiden att ta tag i de frågor som inte får plats eller utrymme i ett kvällstidningsformat.

Framtidens Sportmagasin

Den funktionen ett sportmagasin fyller i relation till annan daglig uppdaterad journalistisk om fotboll har etablerat en tydlig roll i samtiden. Frågan är hur det kan tänkas se ut i framtiden? Är konsumentens ständiga ambition att vara uppdaterad och få news-flash direkt i våra telefoner kompatibelt med en mer granskande och undersökande fotbollsjournalistisk? Moderniseringen genom till exempel podcast är ett typexempel på en ny typ av format som gör att man kan bibehålla den granskande, diskuterande och kritiska journalistiken samtidigt som man ger sig själv möjligheten att ständigt diskutera det senaste och vara uppdaterad.

Fotbollsjournalistikens olika sidor

Slutligen kan det vara intressant att påpeka att även om tidens anda rör sig bort från papperstidningar och längre reportage, kan den typen av journalistisk gärning fortfarande fylla en funktion. Sportmagasinet Offsides överlevnad och utveckling tyder på att samtiden och kanske även framtiden fortsatt har en efterfrågan på en journalistisk som bygger på djupgrävning, reportageserier och samhällsdiskussion. Snarare än att detta diskvalificerar annan journalistik som bygger på direktrapportering, lockande rubriksättning och kortfattad analys av enskilda fotbollsmatcher så kompletterar de varandra och skapar en heltäckande fotbollsjournalistisk där båda sidor kan existera i symbios.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *